Servicii

PAZĂ CU AGENT

PROLEG GUARD SECURITY S.R.L. poate asigura servicii de pază pentru toate categoriile de obiective: sedii și unități bancare, reședințe private, instituții publice, bancomate, case de schimb valutar, farmacii, supermarketuri, șantiere de construcții, instituții religioase, muzee, fabrici, centre de afaceri, etc., cu agenți instruiți, specializați pentru astfel de activități și atestați de organele de poliție. Agenții de pază sunt instruiți ca, în eventualitatea producerii unor calamități naturale, incendii sau dezastre să acționeze alături de personalul beneficiarului pentru protecția persoanelor și bunurilor aflate în zona de responsabilitate. Pentru anumite activități și manifestări culturale, sportive ori științifice (conferințe, recepții, festivități, expoziții, competiții sportive, concerte etc.), agenți specializați pot asigura paza arenelor ori a locurilor unde acestea se desfășoară, protecția VIP-urilor participante, monitorizarea accesului persoanelor și vehiculelor precum și ordinea pe durata manifestărilor. Totodată, se poate interveni la obiectivele păzite și la cele monitorizate, cu echipaje special instruite, dotate cu autoturisme specializate. Activitatea agenților de pază se desfășoară pe bază de proceduri specifice stabilite pentru fiecare obiectiv, controlul implementării lor efectuându-se de către inspectori de securitate cu responsabilitate zonală.

PROLEG GUARD SECURITE SRL asigură consultanță pentru identificarea soluțiilor optime privind paza și protecția obiectivelor, persoanelor, evaluarea riscurilor de securitate, stabilitatea și eficacitatea dispozitivelor proprii de pază și instruirea specifică a personalului cu astfel de atribuții. Societatea noastră oferă asistență de specialitate la fundamentarea, redactarea și obținerea avizelor pentru planurile de pază (responsabilitate care, potrivit Legii nr. 333/2003, HG 301/2012 revine beneficiarului).

PROLEG GUARD SECURITE SRL menține o permanentă legatură cu secțiile de poliție, cu Inspectoratele Județene de Poliție, Unitățile de Jandarmerie, alte societăți private de pază și protecție, astfel încât orice acțiune să fie efectuată în conformitate cu prevederile legale și să asigure soluționarea rapidă a tuturor situațiilor ce pun în pericol viețile oamenilor și proprietățile.

În concordanţă cu art. 42-46 ale Legii 333/2003, HG 301/2012, agenţii de pază PGS sunt dotaţi cu: uniformă tip, adecvată sezonului, inscripţionată cu sigla PGS; echipament de protecţie; ecuson de identificare (numele, prenumele agentului şi sigla PGS);  baston de cauciuc sau tomfă; pulverizator iritant-lacrimogen de capacitate mică; lanternă; mijloace de comunicare - telefon mobil, staţie radio (în funcţie de misiune). Agenţii de pază PGS sunt sprijiniţi la nevoie de echipajele mobile de intervenţie rapidă.

Ne evidențiem prin selectarea riguroasă și pregătirea profesională a agenților PGS.

Paza

TEHNIC - INSTALARE SISTEM ALARMĂ - VIDEO - GPS

Rolul sistemelor antiefracție este acela de protecție prin prevenție a punctelor vulnerabile ale unei clădiri. Sistemele antiefracție pot fi cablate, wireless sau mixte.

Sistemul antiefracție poate fi folosit și pentru supravegherea izbucnirii unui incendiu sau pentru sesizarea unor scurgeri de gaze, prin conectarea detectoarelor de fum, respectiv a celor de gaz la sistem în zonele de pericol. Avertizarea în caz de alarmă se va face local (pe sirenă), pe linia telefonică fixă, pe terminalul GSM  sau prin intermediul unui emițător radio.

Bazându-se pe aceste lucruri, sistemele de alarmă trebuie să conțină anumite componente:

 • centrala de detecție și alarmare, supraveghează semnalele de stare venite de la detectori specializați și în raportarea schimbărilor de stare; acești detectori sunt conectați la intrările centralei;
 • detectoare de mișcare de interior sau de exterior; pentru orice fel de spații și condiții de mediu având în vedere posibilitatea reglării sensibilității de detecție și imunitate la perturbații electromagnetice;
 • detectoare de geam spart se instalează pentru a ridica gradul de protecție perimetrală prin detectarea spargerii geamurilor de la uși sau ferestre;
 • detectoare de vibrații pentru tentative de perforare a pereților și a tocurilor de uși și ferestre. Avantajul este că detectează o efracție înainte ca ea să se producă;
 • contacte magnetice sunt folosite pentru protejarea ușilor și ferestrelor și pot fi instalate în punctele de acces vulnerabile, asigurând o protecție perimetrală;
 • tastatura permite armarea și dezarmarea întregului sistem de alarmă, comenzi speciale, programarea centralei, afișarea stării sistemului și citirea istoriei de evenimente;
 • bariere în infraroșu sesizează întreruperea unei raze în domeniul infraroșu emise de către primul element al barierei; se folosesc ca protecție perimetrală fie pentru protejarea spațiilor exterioare, fie pentru avertizarea accesului către zone interioare;
 • sisteme de avertizare audio și optice;
 • elemente de alarmare la distanță (gsm, comunicator telefonic, interfață de conectare la dispeceratul de supraveghere);
 • acumulatori mențin sistemul în funcțiune după căderea sursei principale de energie electrică în funcție de consumul sistemului și de capacitatea acumulatorilor.

Departamentul Tehnic PGS efectuează proiectarea, instalarea şi conectarea sistemelor de securitate la dispeceratul PGS, care monitorizează evenimentele petrecute la sediul beneficiarului (efracţie, panică, sabotaj, incendiu, control sistem, cădere de reţea, descărcare acumulator, probleme circuit sirenă).

Sistemele de alarmă sunt complet configurabile şi rezolvă nevoile unice de securitate ale beneficiarilor.

Sisteme de alarmă se pot instala în orice tip de locaţie şi se pot muta de către beneficiar, la cerere. Astfel, beneficiarii care folosesc spaţii închiriate pot muta echipamentul într-o alta locaţie, oricând.

Pentru a beneficia de servicii de înaltă calitate, Departamentul Tehnic PGS vă stă la dispoziție pentru a vă oferi cele mai bune soluții tehnice și de securitate.

MONITORIZARE ȘI INTERVENȚIE

Sistemul de alarmă rămâne un simplu dispozitiv de alarmare dacă acesta nu este conectat la un dispecerat, beneficiind astfel de serviciul de monitorizare. Pentru eficacitate absolută este recomandat ca aceste sisteme de alarmare să fie deservite de serviciul de monitorizare sau de cel de pază umană.

PROLEG GUARD SECURITE SRL oferă servicii de dispecerizare, monitorizare centrală și zonală și de intervenție antiinfracțională operativă. Procedurile de monitorizare și intervenție se stabilesc concret pentru fiecare sediu și eveniment în parte, în funcție de localizarea acestuia, dispunerea în zonă, căile de acces existente, spațiile din imediata vecinătate, factori de risc etc.

Ca serviciu privat, INTERVENȚIA este asigurată de către echipajele mobile de intervenție din exteriorul obiectivului care acționează rapid, la solicitarea personalului din cadrul obiectivului sau la semnalele transmise de sistemul de alarmă. În momentul primirii semnalului de alarmă în dispecerat, operatorii dispeceri intră în comunicare nemijlocită cu echipajul de intervenție și, simultan, sunt selectate categoriile de intervenție (în funcție de natura semnalului) și anunțate persoanele responsabile desemnate de beneficiar conform protocolului particularizat.

Personalul este echipat cu uniformă specifică, cu însemnele Proleg Guard Securite și este dotat cu aparatură de comunicație și localizare radio, GSM și GPRS, precum și cu armament și mijloace de autoapărare moderne în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

Echipajele care lucrează în activitatea de intervenție sunt selecționate, testate și pregătite special pentru rezolvarea tuturor tipurilor de situații și evenimente.

Experiența, calitatea serviciilor, promptitudinea, seriozitatea, sunt câteva din calitățile PROLEG GUARD SECURITE SRL care vă pot determina să deveniți beneficiarii serviciilor noastre de monitorizare și intervenție.

TRANSPORT DE BUNURI ȘI VALORI

Potrivit legislației în vigoare - art. 20 (6) al Legii 333/2003, HG 301/2012 - serviciul de pază a transporturilor de bunuri și valori cuprinde următoarele activități:

 1. organizarea și asigurarea pazei transportului terestru, pe apă sau aerian al unor bunuri de importanță deosebită, valori sau al oricărui alt obiect pe care beneficiarul serviciului îl denumește astfel;
 2. organizarea și asigurarea pazei transportului unor date și informații, indiferent de suportul pe care acestea se află și de modalitatea aleasă pentru transmitere;
 3. organizarea și asigurarea, potrivit legislației în vigoare, a protejării mijloacelor de comunicații;
 4. organizarea și asigurarea transportului pentru persoanele care solicită să fie transportate în condiții de maximă siguranță;
 5. furnizarea către autoritățile competente a datelor despre incidentele apărute în timpul activității de transport.

În art. 25 (1) sunt definite noțiunile de bunuri și valori astfel: "sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, metale și pietre prețioase, valori științifice, tehnice, de cultură și artă".

Echipajul care asigură însoțirea și securitatea transporturilor de valori este format din doi agenți înarmați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Personalul este calificat, special antrenat, testat periodic medical și psihologic. În fiecare echipaj sunt agenți avizați pentru port armă și dotați cu arme de foc letale conform prevederilor legii privind acest tip de misiuni.

Pentru activitatea de transport valori, serviciile oferite de PROLEG GUARD SECURITE SRL sunt:

 • colectarea și transportul de numerar și alte valori;
 • depozitarea numerarului;
 • alimentarea și întreținerea de nivel I a bancomatelor;
 • servicii de transport și depozitare a metalelor și pietrelor prețioase.

GARDĂ DE CORP

Prin serviciul de protecţie specializată a persoanei - gardă de corp - se înţelege conform art. 20 (5) al Legii 333/2003, HG 301/2012:

 1. protejarea vieţii şi integrităţii corporale a persoanei aflate sub protecţie;
 2. protejarea persoanei aflate sub protecţie împotriva hărţuirii, pedepsită de lege;
 3. protejarea persoanei aflate sub protecţie în timpul transportului;
 4. furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de protecţie.

Pe lângă atribuţiile unui agent de pază, garda de corp mai are următoarele atribuţii specifice, prevăzute de art. 50 al Legii 333/2003:

 1. să apere persoana căreia îi asigură garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile acesteia;
 2. să ia primele măsuri pentru salvarea persoanei beneficiare de gardă de corp, când aceasta a fost rănită;
 3. să nu execute, la cererea beneficiarului de gardă de corp, activităţi care depăşesc limita atribuţiilor sale legale;
 4. să anunţe unitatea de poliţie de îndată ce intră în posesia unor date sau informaţii despre iminenta pregătire sau săvârşire a unor infracţiuni;
 5. să oprească şi să imobilizeze, în funcţie de posibilităţi, persoanele care au săvârşit fapte de natură a pune în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile persoanei căreia îi asigură protecţia şi să le predea de îndată la cea mai apropiată unitate de poliţie, fără a-şi abandona atribuţiile de gardă de corp;
 6. să participe, la cererea autorităţilor statului, la îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fără a încălca obligaţiile faţă de persoana pe care o are în pază;
 7. să coopereze cu autorităţile statului care au atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

Serviciul se adresează oricărei persoane care se expune unor riscuri deosebite (se află în centrul atenţiei publicului, se bucură de notorietate crescută, îndeplineşte responsabilităţi / misiuni speciale etc.) şi are nevoie de protecţie fizică absolută, cu precădere:

 • vedete străine sau române;
 • lideri cu notorietate;
 • oamenilor de afaceri, străini sau români;
 • preşedinţi de companii etc.

În concordanţă cu art. 42-46 ale Legii 333/2003, HG 301/2012 garda de corp este dotată cu: uniformă tip, adecvată sezonului, inscripţionată cu sigla PGS; echipament de protecţie; ecuson de identificare; baston de cauciuc sau tomfă; pulverizator iritant-lacrimogen de capacitate mică; mijloace de comunicare; opţional arme letale de pază şi apărare / arme neletale cu bile de cauciuc (numai la solicitarea beneficiarilor şi în condiţiile legii). Gărzile de corp PGS deţin atestat eliberat de poliție pentru portarmă.

Societatea noastră dispune de specialiștii și de personalul calificat necesar desfășurării în condiții foarte bune a acestui serviciu, garantând confidențialitate maximă pentru fiecare misiune în parte. Angajații noștri vă asigură transportul în deplină siguranță la destinația indicată și escortarea permanentă pentru VIP –uri de cel mai înalt nivel sau la anumite evenimente, în autoturisme de lux sau vehicule blindate, în funcție de solicitările dumneavoastră.

Prin serviciul de consultanţă de securitate se înţelege, conform art. 20 (6) al Legii 333/2003:
a) asistenţa cu privire la activităţile de pază, protecţie specializată a persoanei, pază a transporturilor de bunuri şi valori;
b) întocmirea de analize, evaluări şi rapoarte asupra riscurilor la adresa securităţii persoanei, proprietăţii sau mediului.

SC PROLEG GUARD SECURITE SRL ofera consultanţă în ce priveşte riscul la care se expune o organizaţie, diverse evenimente sociale, politice, de divertisment, târguri şi expoziţii etc. - presupune realizarea unor rapoarte detaliate despre posibilele breşe în securitate, însoţite de recomandări şi soluţii concrete de reducere a riscurilor.
 

SC PROLEG GUARD SECURITE SRL colaborează cu o societate de formare profesională autorizată să organizeze cursul de calificare profesională în meseria de “Agent de Securitate”, cod COR 541401. Durata curs: 3 luni.

În urma frecventării și absolvirii acestui curs se obține CERTIFICATUL DE CALIFICARE profesională alături de un supliment desciptiv în meseria de “Agent de Securitate” acreditat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, având recunoaștere națională și internațională.

Inspectoratul General al Poliției eliberează în baza acestui certificat, ATESTATUL de “Agent de Securitate” în baza căruia absolventul poate exercita funcția de agent de securitate.

Progamul de desfășurare a cursului este flexibil, se adaptează în funcție de cerințele de conținut și de orar ale beneficiarului. Formatorii sunt specialiști activi, cu o vastă experiență în domeniu.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CURS

 • Cazier judiciar – în original
 • Copie BI/CI
 • Fișă medicina muncii – “Apt pentru înscriere la curs”
 • Adeverință de la medicul de familie - "apt pentru înscriere la curs"
 • Aviz psihologic – original
 • Copie diplomă de studii- minim școală generală
 • Copie certificate de naștere – doar pentru FEMEI