PROLEG GUARD SECURITY S.R.L. poate asigura servicii de pază pentru toate categoriile de obiective: sedii și unități bancare, reședințe private, instituții publice, bancomate, case de schimb valutar, farmacii, supermarketuri, șantiere de construcții, instituții religioase, muzee, fabrici, centre de afaceri, etc., cu agenți instruiți, specializați pentru astfel de activități și atestați de organele de poliție. Agenții de pază sunt instruiți ca, în eventualitatea producerii unor calamități naturale, incendii sau dezastre să acționeze alături de personalul beneficiarului pentru protecția persoanelor și bunurilor aflate în zona de responsabilitate. Pentru anumite activități și manifestări culturale, sportive ori științifice (conferințe, recepții, festivități, expoziții, competiții sportive, concerte etc.), agenți specializați pot asigura paza arenelor ori a locurilor unde acestea se desfășoară, protecția VIP-urilor participante, monitorizarea accesului persoanelor și vehiculelor precum și ordinea pe durata manifestărilor. Totodată, se poate interveni la obiectivele păzite și la cele monitorizate, cu echipaje special instruite, dotate cu autoturisme specializate. Activitatea agenților de pază se desfășoară pe bază de proceduri specifice stabilite pentru fiecare obiectiv, controlul implementării lor efectuându-se de către inspectori de securitate cu responsabilitate zonală.

PROLEG GUARD SECURITE SRL asigură consultanță pentru identificarea soluțiilor optime privind paza și protecția obiectivelor, persoanelor, evaluarea riscurilor de securitate, stabilitatea și eficacitatea dispozitivelor proprii de pază și instruirea specifică a personalului cu astfel de atribuții. Societatea noastră oferă asistență de specialitate la fundamentarea, redactarea și obținerea avizelor pentru planurile de pază (responsabilitate care, potrivit Legii nr. 333/2003, HG 301/2012 revine beneficiarului).

PROLEG GUARD SECURITE SRL menține o permanentă legatură cu secțiile de poliție, cu Inspectoratele Județene de Poliție, Unitățile de Jandarmerie, alte societăți private de pază și protecție, astfel încât orice acțiune să fie efectuată în conformitate cu prevederile legale și să asigure soluționarea rapidă a tuturor situațiilor ce pun în pericol viețile oamenilor și proprietățile.

În concordanţă cu art. 42-46 ale Legii 333/2003, HG 301/2012, agenţii de pază PGS sunt dotaţi cu: uniformă tip, adecvată sezonului, inscripţionată cu sigla PGS; echipament de protecţie; ecuson de identificare (numele, prenumele agentului şi sigla PGS);  baston de cauciuc sau tomfă; pulverizator iritant-lacrimogen de capacitate mică; lanternă; mijloace de comunicare - telefon mobil, staţie radio (în funcţie de misiune). Agenţii de pază PGS sunt sprijiniţi la nevoie de echipajele mobile de intervenţie rapidă.

Ne evidențiem prin selectarea riguroasă și pregătirea profesională a agenților PGS.

PROLEG GUARD SECURITE SRL asigură consultanță pentru identificarea soluțiilor optime privind paza și protecția obiectivelor, persoanelor, evaluarea riscurilor de securitate, stabilitatea și eficacitatea dispozitivelor proprii de pază și instruirea specifică a personalului cu astfel de atribuții. Societatea noastră oferă asistență de specialitate la fundamentarea, redactarea și obținerea avizelor pentru planurile de pază (responsabilitate care, potrivit Legii nr. 333/2003, HG 301/2012 revine beneficiarului).

PROLEG GUARD SECURITE SRL menține o permanentă legatură cu secțiile de poliție, cu Inspectoratele Județene de Poliție, Unitățile de Jandarmerie, alte societăți private de pază și protecție, astfel încât orice acțiune să fie efectuată în conformitate cu prevederile legale și să asigure soluționarea rapidă a tuturor situațiilor ce pun în pericol viețile oamenilor și proprietățile.

În concordanţă cu art. 42-46 ale Legii 333/2003, HG 301/2012, agenţii de pază PGS sunt dotaţi cu: uniformă tip, adecvată sezonului, inscripţionată cu sigla PGS; echipament de protecţie; ecuson de identificare (numele, prenumele agentului şi sigla PGS);  baston de cauciuc sau tomfă; pulverizator iritant-lacrimogen de capacitate mică; lanternă; mijloace de comunicare - telefon mobil, staţie radio (în funcţie de misiune). Agenţii de pază PGS sunt sprijiniţi la nevoie de echipajele mobile de intervenţie rapidă.

Ne evidențiem prin selectarea riguroasă și pregătirea profesională a agenților PGS.